Read more: Thông báo V/v hoán đổi lịch học để nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
Read more: Thông báo V/v tổ chức riêng các lớp học phần
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018
Read more: Thông báo về việc nghỉ học để tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Read more: Kế hoạch về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Read more: Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 07 năm 2017