PHÁT TRIỂN HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hiện nay, vấn đề phát triển khoa học công nghệ trong hợp tác quốc tế đã và đang được nhà trường hết sức chú trọng và cũng mở ra hướng bước phát triển mới. Nhà trường rất coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên Thế giới, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sản xuất mới của các nước tiên tiến.

Năm 2011, nhà trường đã có đề tài cấp nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm về “ Nghiên cứu sản xuất bia không cồn”. Đây là một đề tài quan trọng, được đánh giá rất cao và có tính ứng dụng lớn trong đới sống sản xuất, sinh hoạt của con người.

Để triển khai đề tài này, từ ngày 12-20/7/2011, đoàn nghiên cứu khoa học của trường đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Plovdiv, Bungari. Trong chuyến thăm này, đoàn đã làm việc với Khoa Thực phẩm của trường và gặp gỡ một số giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất rượu bia để học hỏi thêm kinh nghiệm và tìm hiểu thêm về qui trình sản xuất bia không cồn. Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm và làm việc với một số nhà máy sản xuất bia tại Plovdiv và các vùng lân cận.

Ngày 20/11/2011, đoàn trường đã kết thúc chuyến đi tốt đẹp và những kinh nghiệm học hỏi được từ chuyến đi này sẽ giúp ích rất nhiều cho nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài.