XU HƯỚNG MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Trong những năm gần đây, hoạt động Hợp tác Quốc tế của trường Đại học KT- KTCN không ngừng được mở rộng và lớn mạnh. Trước đây, chúng ta mới chỉ dừng lại ở các đối tác trong nước, khu vực Châu Á thì bây giờ các hoạt động  đã được mở rộng sang cả thị trường Châu Âu.

Theo lời mời của GS.G. Valchev – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Plovdiv – Bungari, từ ngày 10 đến 20/10 /2011, đoàn công tác trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật do NGND.TS Phạm Ngọc Anh – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến tham dự Hội nghị khoa học Quốc tế về “Khoa học Thực phẩm, kỹ thuật và công nghệ 2011”. Tham dự hội nghị lần này có đại diện của 18 trường đến từ 12 nước trên Thế giới. Các nhà khoa học  đã trình bày các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực  công nghệ, kỹ thuật, quản lý, kinh tế trong ngành Công nghiệp Thực phẩm và dịch vụ. NGND.TS. Phạm Ngọc Anh cũng đã có bài phát biểu tham dự tại hội nghị này. Hội nghị đã thành lập “Hiệp hội Quốc tế giữa các trường Đại học về khoa học và công nghệ thực phẩm”. Hiệp hội là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị, phi lợi nhuận, có chức năng tổ chức và thúc đẩy sự hợp tác về các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các trường Đại học đến từ nhiều nước trên thế giới. Sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã kết thúc tốt đẹp, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tham gia vào Hiệp hội với tư cách là thành viên chính thức và có nhiệm vụ làm chủ tịch luân phiên của Hiệp hội.