Thực hiện Quyết định số 1143/QĐ-SGDĐT ngày 15/6/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc thanh tra thi THPT quốc gia năm 2018. Thanh tra Sở gửi Quyết định và danh sách cán bộ, giáo viên, giảng viên của các đơn vị làm nhiệm vụ thanh tra thi tại các Điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Nam Đinh

 

Chi tiết có file đính kèm

1. Thông báo điều động coi thi THPT quốc gia

2. Quyết định điều động