Căn cứ vào Lịch trình khảo sát chính thức Nhà trường của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam

     Nhà trường thông báo Chương trình khai mạc đợt khảo sát chính thức như sau: