Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2017, Tại Hội trường tầng 2 trụ sở Bộ Công Thương (số 23 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu trường đại học và cao đẳng thuộc Bộ Công Thương.
     Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, lãnh đạo các Vụ, Viện nghiên cứu, các Trường Đại học và Cao đẳng, các Doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng khẳng định “Đối với ngành Công Thương, khoa học công nghệ luôn được xác định đóng vai trò then chốt, tạo nền tảng và động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững”. Qua đó để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, cần quan tâm đầu tư phát triển tiềm lực thiết bị nghiên cứu và nguồn nhân lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ; có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh áp dụng các kết quả, sản phẩm khoa học và công nghệ. Đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, thực chất giữa các viện, trường và doanh nghiệp trong việc đề xuất đặt hàng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại Hội nghị

      Tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp  với một số đơn vị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thông qua hoạt động phối hợp nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu của nhà trường. Triển khai có hiệu quả mô hình kết nối nhà trường, tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

TS. Trần Hoàng Long – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ký kết biên bản hợp tác hoạt động NCKH và CGCN với phòng thí nghiệm trọng điểm – Bộ Công Thương và Công ty cổ phần hóa chất miền Bắc

TS. Trần Hoàng Long – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ký kết biên bản hợp tác trong hoạt động NCKH và CGCN với Phòng thí nghiệm trọng điểm – Bộ Công Thương

     Hội nghị cũng đã được nghe rất nhiều ý kiến thảo luận trong việc đổi mới cơ chế, quy định trong việc triển khai đề tài, dự án. Kết quả của đề tài mang tính ứng dụng cao đáp ứng yêu cầu thực tế trong cơ chế thị trường và đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành Công Thương. Đặt biệt nâng cao hơn nữa số công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành được trao các giải thưởng cao quý về khoa học và công nghệ như giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, giải thưởng VIFOTEC. Các kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ đã phục vụ phát triển bền vững các lĩnh vực của ngành Công Thương.