Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Thời khóa biểu các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2016 (Xem chi tiết và download)