TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Tên đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi công tơ điện thành công tơ điện tử sử dụng vi điều khiển Pic”

Tên sinh viên: Nguyễn Tuấn Dương ; Lớp : DI 8A3-HN ; Khoa : Điện

Giáo viên hướng dẫn:  Phạm Ngọc Sâm ; Khoa: Điện

I. MỞ ĐẦU

     Ngày nay,điện là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống công nghiệp hóa,hiện đại hóa của chúng ta.Điện được các nhà máy sản xuất điện sản xuất ra,truyền tới và bán điện cho những nơi tiêu thụ điện. Việc mua bán điện phải dựa vào một thiết bị là công tơ điện. 

     Công tơ điện là một thiết bị đo lường dùng để đo công suất của dòng điện người tiêu dùng sử dụng,từ đó bên bán điện là công ty điện sẽ dựa vào thông số đó để tính toán chi phí người sử dụng phải trả.

     Tuy nhiên công tơ điện cơ phổ biến hiện nay còn nhiều nhược điểm với hệ thống đếm cơ khí(ảnh hưởng của nhiệt độ,tác động lực bên ngoài,...). Vì vậy nhóm đã nghiên cứu một mạch cảm biến có thể khắc phục những nhược điểm đó được trình bày trong đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi công tơ điện thành công tơ điện tử sử dụng vi điều khiển Pic

II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

     Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mạch cảm biến đo số liệu điện phải  khắc phục được những nhược điểm đang có của công tơ điện cơ hiện tại và đưa ra kết quả số điện qua vi điều khiển Pic

     Đối tượng được nghiên cứu của đề tài là vi điều khiển Pic

     Phạm vi nghiên cứu trên công tơ điện,vi điều khiển và mạch cảm biến

2.1 Kết cấu bộ mạch cảm biến chuyển đổi tín hiệu

     Trên cơ sở yêu cầu độ chính xác cao,bền,nhỏ gọn và hoạt động độc lập với công tơ,ta sử dụng mạch cảm biến hồng ngoại đo số vòng trực tiếp trên vòng quay đĩa nhôm từ đó chuyển số liệu điện ra dạng số qua vi điều khiển Pic trên màn hình hiển thị LCD                                                            

                           

 

2.2 Thiết kế mạch cảm biến sử dụng vi điều khiển Pic  

        Hệ thống mạch đếm bằng cảm biến phải khắc phục được những yếu điểm còn tồn tại của bộ đếm cơ cũ .

       Yêu cầu bộ đếm là phải đảm bảo được độ chính xác cao,bền, hoạt động độc lập với công tơ để tránh việc tác động cơ khí lên hệ thống đo đếm làm sai lệch các thông số,từ đó gây sai lệch kết quả.Bên cạnh đó,bộ đếm thay thế cũng cần phải khắc phục nhược điểm to và cồng kềnh của bộ đếm cũ.

Để đáp ứng được nhiệm vụ đo số vòng quay và chuyển đổi số liệu ra màn hình,ta kết nối modul cảm biến quang thu phát với vi điều khiển Pic 

       

       Cổng dữ liệu sẽ được đưa trực tiếp từ modul cảm biến quang vào vi điều khiển,cùng các chân nguồn VCC và GND,cảm biến sẽ nhận tín hiệu đưa trực tiếp thông tin vào vi điều khiển,vi điều khiển sẽ lưu và đếm các dữ liệu thành con số hiển thị lên màn hình LCD. 

                                                                                               

III. KẾT QUẢ:

       Sản phẩm tạo ra là một bộ mạch cảm biến sử dụng vi điều khiển Pic16F877A để đo số liệu điện của công tơ điện cơ

      Kết quả là mạch cảm biến đáp ứng được yêu cầu khắc phục được những yếu điểm còn tồn tại của bộ đếm cơ cũ,đảm bảo được độ chính xác cao,bền,hoạt động độc lập với công tơ để tránh việc tác động cơ khí lên hệ thống đo đếm làm sai lệch các thông số,từ đó gây sai lệch kết quả,khắc phục nhược điểm to và cồng kềnh của  bộ đếm cũ.

IV. KẾT LUẬN:

     Sau khi thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi công tơ điện thành công tơ điện tử sử dụng vi điều khiển PIC” hoàn thành được sản phẩm tạo ra là một bộ mạch cảm biến đáp ứng được yêu cầu khắc phục được những yếu điểm còn tồn tại của bộ đếm cơ cũ,đảm bảo được độ chính xác cao,bền,hoạt động độc lập với công tơ để tránh việc tác động cơ khí lên hệ thống đo đếm làm sai lệch các thông số,từ đó gây sai lệch kết quả,khắc phục nhược điểm to và cồng kềnh của  bộ đếm cũ.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. GS. PHẠM VĂN ẤT/ Kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao / NXB Giao thông vận tải

2. KIỀU XUÂN THỰC/ Vi điều khiển Cấu trúc-  lập trình và ứng dụng/ NXB Giáo dục

3.PIC16F877A Data Sheet / www.Microchip.com

*)Thông tin liên hệ:

Giảng viên hướng dẫn:  Phạm Ngọc Sâm

ĐT: 0912031021   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sinh viên thực hiện:  Nguyễn Tuấn Dương 

ĐT: 01638091559   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.