Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nội dung trọng tâm của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nói chung và Khoa Dệt may và Da giày nói riêng. Thực hiện kế hoạch của nhà trường, theo quyết định số 251/QĐ – ĐHKTKTCN ngày 11 tháng 5 năm 2016 về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở.  Ngày 26 tháng 5 năm 2016 tại phòng họp nhà HA8 cơ sở Lĩnh Nam - Khoa Dệt may và Da giày đã tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài khoa học  “Nghiên cứu ảnh hưởng của độ đứt sợi trong quá trình quấn ống đến hiệu suất quấn ống của máy ống tự động Muratec 21c”, do Thạc sĩ  Lê Xuân Thắng chủ nhiệm đề tài.

      Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến hiệu suất quấn ống trên máy ống tự động tại các doanh nghiệp sợi, dệt hiện nay, sau đó  đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất quấn ống như phương pháp lựa chọn tốc độ hợp lý dựa vào độ nhỏ của sợi, mối quan hệ khi thiết lập độ tin cậy của bộ phận nối vê tới hiệu suất quấn ống; kích thước hợp lý của ống sợi con, búp sợi thành phẩm... Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sợi, dệt chọn giải pháp khai thác hiệu quả máy ống tự động đã được đầu tư.

     Buổi nghiệm thu đề tài có mặt đầy đủ các thành viên của hội đồng, các vị khách mời, các thầy cô giáo, đặc biệt  là sự có mặt đông đủ giảng viên Khoa Dệt May và Da Giày. Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đã đưa ra các câu hỏi trao đổi, góp ý và nhận xét với nội dung nghiên cứu của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài được ứng dụng làm tài liệu tham khảo tốt trong tổ Dệt Sợi.

     Sau đây là một số hình ảnh về buổi nghiệm thu đề tài