Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị kết thúc học kỳ 3 năm học 2015-2016.

    Ban giám hiệu Nhà trường thông báo nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với Cố vấn học tập và các lớp sinh viên như sau: