Một số năm trở lại đây, vấn đề quản lý nợ công đã và đang được các nhà khoa học, và đông đảo các tầng lớp nhân dân dành sự quan tâm đặc biệt. Về cơ bản, các khoản vay đã đáp ứng nhu cầu chi tiêu công, đã có những tác động tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt của đất nước, góp phần xoá đói giảm nghèo sau 30 năm đổi mới. Tuy nhiên tỷ lệ nợ công đang tăng nhanh, thu ngân sách nhà nước khó khăn, trong khi tốc độ chi tăng nhanh làm cho cân đối NSNN hết sức căng thẳng và bị động. Điều đó đang đe dọa đến khả năng trả nợ hàng năm của Chính phủ. Việc sử dụng vốn vay có những biểu hiện lãng phí, tiêu cực và kém hiệu quả, một số khoản vay do Chính phủ bảo lãnh đã không thu xếp được nguồn để trả nợ khi đến hạn... Thực tế đó đòi hỏi Chính phủ cần phải có những biện pháp căn cơ và hiệu quả để giải quyết thấu đáo. Vậy thực trạng về nợ công của Việt Nam đang ra sao? Những thuận lợi cũng như khó khăn trong việc quản lý nợ công là gì? Những biện pháp cần làm trong ngắn hạn và dài hạn để nâng cao hiệu quả quản lý nợ công? Đó là những câu hỏi cần tìm đáp án trong hội thảo: “Khó khăn thách thức trong quản lý nợ công tại Việt Nam”

      Với mục tiêu trao đổi và làm rõ cho sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng những vấn đề về công tác quản lý nợ công tại Việt Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2016, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức thành công buổi hội thảo với chủ đề “Khó khăn thách thức trong quản lý nợ công tại Việt Nam”. 

      Hội thảo có sự tham gia của khách mời Bùi Minh Tuấn – Phó giám đốc kinh doanh Khối khách hàng Tổ chức doanh nghiệp VNPT; khách mời Nguyễn Tiến Trung – Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần Thuận An; các giảng viên và sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng.

      Mục đích của hội thảo là tạo môi trường cho giảng viên ngành Tài chính Ngân hàng học hỏi, nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin cho giảng dạy môn về tài chính như tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, Ngân hàng thương mại… Qua đó đề xuất với các ngành một số giải pháp để giải quyết khó khăn trong quản lý nợ công tại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

      Một số hình ảnh của hội thảo: