1. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 1917/QĐ-BCN ngày 24/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công Thương)quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thuộc trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học hiện có tổng số 5 cán bộ, giáo viên, chuyên viên; trong đó, Lãnh đạo gồm Giám đốc và một phó giám đốc; 3 cán bộ chuyên môn.

alt

2. Chức năng nhiệm vụ:

 a. Chức năng:

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức đào tạo ngắn hạn về Ngoại ngữ, Tin học thực hiện các hoạt động đào tạo: tổ chức mở lớp, quản lý, giảng dạy và cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cho HSSV học trong và ngoài trường.

 b. Nhiệm vụ:

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về ngoại ngữ, tin học cho HSSV và cán bộ giảng viên của trường và các đối tượng khác có nhu cầu.

- Tổ chức mở lớp, giảng dạy, luyện thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ trình độ A, B, C về ngoại ngữ và tin học cho người học để đạt điều kiện khi ra trường.

- Đào tạo định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học phổ biến kiến thức và kinh nghiệm mới về công nghệ thông tin.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật cung cấp, lắp đặt, duy tu bão dưỡng các thiết bị tin học, biên soạn, dịch thuật tài liệu, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, giáo trình giảng dạy phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

- Hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý nhân sự, tài sản được giao theo quy định của Hiệu trưởng.

- Tự chủ về tài chính, lập dự toán và quyết toán các hoạt động đối với trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được Nhà trường giao.

3. Quy mô và năng lực đào tạo

Về công tác tuyển sinh: Hàng năm Trung tâm thực hiện việc tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn về Ngoại ngữ, Tin học các cấp độ A, B, C

Về công tác tổ chức quản lý nghiệp vụ đào tạo: Trung tâm đã tổ chức xây dựng các khung chương trình đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao và mở rộng hơn nữa.

alt

4. Truyền thống và những thành tích đạt được:

Qua 5 năm đi vào hoạt động Trung tâm đã đào tạo được trên 70 lớp tiếng Anh và Tin học tổ chức thi cấp chứng chỉ cho hơn 20 nghìn HSSV trong và ngoài trường, 5 năm liên tục là đơn vị lao động xuất sắc…

5. Định hướng phát triển:

Đứng trước yêu cầu phát triển của xã hội ngày càng cao, trung tâm quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, chuyên viên giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, năng động, nhiệt tình, đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Nhà trường ngày càng phát triển:

 alt

6. Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ tin học - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp

- Cơ sở Hà Nội: Phòng 206 nhà C Khu Giảng đường , 454 Minh khai, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Tel: 04.36339007, Fax:04.38623938

- Cơ sở Nam Định: Phòng 204 Nhà A Khu Giảng đường, 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Tel: 0350.3841625, Fax: 0350.3845745

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.