Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Read more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn các lớp sinh viên
    Tiếp tục cuộc hành trình tham gia tư vấn trực tiếp và các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Nhà trường, hôm nay ngày 17/04/2015 các tình nguyện viên được lựa chọn từ cácRead more: Một ngày với Đội sinh viên tình nguyện tại các Trường THPT trọng điểm thuộc Thành phố Hải Phòng
KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng” Tải file tại đây Kế hoạch Hiến máu năm 2014-1.doc Danh sach đăng ký hien mau nhan dao T.12.2014.xls Thực hiện chủ đề năm 2014 – “Năm thanh niên tìnhRead more: Kế hoạch hiến máu nhân đạo và danh sách đăng ký hiến máu cơ sở Nam Định
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  Số: 549/TB-ĐHKTKTCN Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 --- THÔNG BÁO Về việc triệu tập họp Lớp trưởng, Bí thư đoàn các lớp khóa mới năm 2014    Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viênRead more: TB về việc triệu tập họp Lớp trưởng, Bí thư đoàn các lớp khóa mới năm 2014
Tải file tại đây Câu 1. Anh (Chị) hãy nêu ý nghĩa cơ bản của nghị quyết số 29-NQ/TW và nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trong điều kiện kinhRead more: Câu hỏi tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu khóa học năm 2014
Ghi chú: Sinh viên trúng tuyển NV1+NV2 tra cứu thông tin lịch học kỳ I năm học 2014-2015 tại web: daotao.uneti.edu.vn Danh sách sinh viên hệ Cao đẳng khóa 23 Danh sách sinh viên hệ Đại học khóa 8 Chú ý : Sáng ngày 28-09-2014 sinh viênRead more: Danh sách sinh viên khóa mới 2014