Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

Căn cứ chương trình công tác năm 2014, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2014 - 2015, cụ thể như sau: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Thông qua tổ chức Lễ khai giảng, giúp cán bộ,…

Chương trình họp mặt giao lưu của Đoàn cán bộ Nhà trường đón…

09 29, 2014 154
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức buổi gặp mặt giao lưu các…

Thông báo nghỉ học chào mừng Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

09 28, 2014 140
Để chào mừng ngày lễ Khai giảng diễn ra vào ngày 03/10/2014. Được sự chỉ đạo…