Thông báo V/v thực hiện kế hoạch tập huấn cán bộ, viên chức đầu…

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về triển khai kế hoạch năm học 2014 - 2015; Nhàm nâng cao nhận thức đối với cán bộ, viên chức về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,…

Đội SVTN xung kích triển khai công tác “tiếp sức mùa thi” trong…

06 26, 2014 3434
Đội svtn xung kích triển khai công tác “tiếp sức mùa thi” trong kỳ thi tuyển…

Triển khai kế hoạch phục vụ công tác tuyển sinh và quyết định…

06 23, 2014 4813
Thông báo v/v triển khai kế hoạch phục vụ công tác tuyển sinh đợt 1 năm 2014 và…