Thông báo thu hồ sơ xét tuyển Đại học hệ chính quy NV2 tuyển…

THÔNG BÁO V/v thu hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy NV2 tuyển sinh năm 2014 Căn cứ Thông báo số 639/TB-BGDĐT về kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng…

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Tham dự…

08 27, 2014 1741
Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9…

Tống Thị Phương Thảo, Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được vinh…

08 26, 2014 1870
Tống Thị Phương Thảo. Sinh viên trường Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp -…