Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2016

07 28, 2016 3867
Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển đợt I từ ngày 01/08/2016 đến ngày 12/08/2016…

Thông báo thu hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2016

07 28, 2016 1572
Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển đợt I từ ngày 01/08/2016 đến ngày 12/08/2016…