Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV bổ sung đợt 2 tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV bổ sung đợt 2 tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2015 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh trúng đăng ký xét tuyển NV bổ sung đợt 2 tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2015 (Xem chi tiết)

Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 28/08

08 29, 2015 482
Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 28/08. Nội dung chi tiết…

Thông tin về Tổ công tác chuyên trách để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét…

08 28, 2015 2570
Căn cứ Công văn số 4374/BGDĐT-GDĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo…