Tống Thị Phương Thảo, Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được vinh…

Tống Thị Phương Thảo. Sinh viên trường Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được vinh danh của TP Hà nội. Thông tin tham khảo Tuyên dương 132 Thủ khoa xuất sắc của Thủ đô Những nữ thủ khoa…

Kế hoạch học tập "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa học,…

08 25, 2014 728
KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC, NĂM HỌC 2014 -…

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức đón tân…

08 25, 2014 1634
Hòa chung trong không khí mùa tựu trường của học sinh, sinh viên cả nước, ngày…