Bảng phân công thực hiện nội dung tập huấn cán bộ, viên chức đầu…

Kèm theo Thông báo số 275/TB - DDHKTKTCN ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Kế hoạch học tập " Tuần sinh hoạt Công dân HSSV" đầu năm học…

07 25, 2014 2208
Default Image
KẾ HOẠCH HỌC TẬP “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” ĐẦU NĂM HỌC 2014 - 2015 (Kèm…

Thông báo V/v thực hiện kế hoạch tập huấn cán bộ, viên chức đầu…

06 30, 2014 3223
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về triển khai kế…