Khoa Cơ khí và Phòng Quản lý Khoa học tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, từ 7h30 sáng ngày 18 tháng 5 tới 17h00 ngày 19 tháng 5 năm 2016 tại phòng Hội thảo (cơ sở Nam Định) và phòng Họp ảo (cơ sở Hà Nội), Khoa Cơ khí cùng với phòng Quản lý khoa học tổ chức nghiệm thu 14 đề tài…

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: “Đề xuất và đánh giá thuật toán giải mã mềm cải tiến áp dụng cho mã LDPC” – Khoa…

05 26, 2016 7
Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường đại học,…

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở “Khôi phục tín hiệu EEG: loại bỏ nhiễu cơ phát sinh dựa trên phương pháp wICA kết…

05 26, 2016 14
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2016, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã…