Dự thảo Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách…

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo…

Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ…

10 28, 2014 566
Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ về…

Tọa đàm kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

10 22, 2014 2903
Công đoàn Trường - Cơ sở Hà Nội Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 84 năm ngày thành lập…